Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

İptal ve İade Şartları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri ALICI tarafından ödenecektir. Ürünler Alıcılar tarafından kargo firmasından teslim alınırken mutlaka kontrol edilmelidir.  Kusurlu, hasarlı, ürüne takılı kilitli karton sallantı etiketi ve/veya marka etiketi yırtık ve/veya çıkarılmış olan veya faturası mevcut olmayan yahut faturası mevcut olsa dahi sevk irsaliyesinde hata bulunan ürün var ise görevliye tutanak tutturulmalı ve ürün iade edilmelidir. Tutanak tutulmayan gönderilerde ürün ve ücret iadesi YAPILMAMAKTADIR.

 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 5. Satın alınan ürün, etiketli, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. Ürünün nevi, hijyen koşulları ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak Kullanılmamış dahi olsa ürün üzerine takılı olan kişiye özel ve/veya kişiye özel olmayan kilitli karton sallantı etiketi ve/veya marka etiketi sökülmüş olan ürünlerin iadesi yapılmayacaktır.

 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, ürün üzerinde takılı olan kilitli karton sallantı etiketi ve ürüne dikili marka etiketi bulunmayan, veya anılan etiketleri çıkarılmış veya zarar görmüş hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir. Hasarlı ürünler teslim alınır tutanak tutulmaz ise SATICI, ücret iadesi yapmayacaktır.

 2. Kontrol yükümlülüğü ve yasal mevzuat kapsamında ALICI'nın aşağıda sıralanan kurallara riayet etmesi beklenir:
a- Teslimden sonra mal/hizmet özenle korunmak zorundadır.
b- Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalı; ürünün üzerinde bulunan kilitli sallantı karton etiket ve ürüne dikili marka etiketinde eksiklik, yırtık, kesik vb. hasarlar olmamalıdır.
c- Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

  12. İşbu İptal ve İade Koşullarında yer alan 5.,10 ve 11. maddelerde yer alan şartlar saklı kalmak kaydıyla; ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, cayma hakkı ile ilgili bilgi alabilmek için ve bu doğrultuda iade sürecini başlatabilmek adına SATICI'ya info@tetebleue.com iletişim bilgisi üzerinden ulaşmalıdır. Yurtdışı teslimat adresli siparişlerde iade ve değişim işlemi gerçekleştirilmemektedir.

 

  13. SATICI FİRMA İADE ADRES  BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: 

ELOU TEKSTİL TASARIM DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

ADRES: 

Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5  Şişli / İstanbul

EPOSTA: info@tetebleue.com 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

   14. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

    15. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir.

   16. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

    17. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

   18. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte, ayrıca ürüne takılı kilitli karton sallantı etiketinde ve/veya ürüne dikili marka etiketinde sökülme ve/veya eksik ve/veya hasar olmaksızın teslim edilmesi gerekmektedir.

 

    19. İadesi istenen ürünün belirtilen İADE ADRESİ'ne gönderilmesi ALICI'nın sorumluluğundadır.

 

İADE KOŞULLARI:

   20. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

   21. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa, ürünün kendisi veya orjinal kutusu/ambalajı bozulmuş, hasarlı, eksik, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmişse, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak duruma gelmişse veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlü olup yukarıda belirtilen hasarların mevcut olması ve ürünün tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmesi halinde Cayma Hakkı kapsamında iadesi yasal mevzuat uyarınca mümkün olmayacak ve SATICI'nın ücret iadesi zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

   22. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

   

 

DEĞİŞİM:

   23. ALICI tarafından tetebleue.com internet sitesi üzerinden satın alınan ürün hakkında değişim kabul edilmez. ALICI, dilerse değişimini istediği ürünü iade edebilir, istediğini diğer ürünü satın alabilir. Yurtdışı teslimat adresli siparişlerde iade ve değişim işlemi gerçekleştirilmemektedir.

      

 

   

  TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

    24. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

   

  ÖDEME VE TESLİMAT

    25. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, İş Bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

    26. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.